Усне због њега лепше изгледају,

Девојке воле са њим да се огледају,

Пуће усне, селфије сликају,

Кад нађу праву боју за цену не питају.

                     (Кармин)

Отровима трују тело,

А многи би пре купили њих, него јело.

Произвођачи се новцем ките,

Због зависности неког Мите.

                           (Цигаре)

Мало је и причат јоште не знаде,

Не разликује добро од лошег, кад му се даде,

Но учи, свет проучава и расте брзо,

Тата ни приметити неће, а већ ће заједно пити Узо.

                                                                        (Дете)

Имам још деветоро браће,

Подељени смо у две куће,

Девојке ми често накит стављају,

А мушкарци ме увис дижу, кад нешто одобравају.

                                                                          (Палац)

Шта је то?

Плажом шета го,

Ал боље тако, да сви га спазе,

Јер куку – леле, ако га нагазе.

                                      (Морски јеж)

Ко је то?

Најсрећнији је када да го,

Не смета му ни клизава трава,

Све док је публика права?

                                 ( Фудбалер)

Црвене је боје,

Име јој је исто ко моје,

Сва је слатка и фина,

Једу је људи, пуни врлина.

                         (Вишња)

Ноћу су јој очи будне,

И испушта крике чудне,

Дан зато она преспава,

Па нек народ каже да је птица блесава.

                                                          (Сова)

 

Наставиће се…