Skulpture posvećene nama, običnim ljudima – čitačima!

 

Izvor: slike preuzete sa interneta.

Najlepša mesta za male ljude, velike čitače.

Slike preuzete sa interneta.